محل تبلیغات شما

دکتری بدون کنکور سراسری

برای مشاوره با مشاوران گروه الومشاوره

از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

همانطور که واقف هستید، اغلب دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، جهت پذیرش در دانشگاه های سراسری درمقطع دکتری، به دلیلظرفیت کمدانشگاه ها، به رقابتتنگاتنگیمی پردازند. داوطلبان برای پذیرش در این مقطع تحصیلی دو راه برای پذیرش خواهند داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

داوطلب می بایست یا درکنکور سراسری دکتری تخصصیشرکت کند وبا کسب نمره حدنصاب آزمون و مصاحبه ، در دانشگاه سراسری پذیرفته شود. اما راه دیگرپذیرش بدون ازمون دکتری یا پذیرش براساس سوابق تحصیلی (استعداد درخشان) خواهد بودکه علاوه بر نمره معدل داوطلب ، منوط به شرایط دیگری نیز می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اگر شما داوطلب آزمون دکتری تخصصی می باشید توصیه می کنیم این مطالب را تا پایان دنبال نمایید.

دکتری بدون کنکور سراسری

برای مشاوره با مشاوران گروه الومشاوره

از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

همانطور که واقف هستید، اغلب دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، جهت پذیرش در دانشگاه های سراسری درمقطع دکتری، به دلیلظرفیت کمدانشگاه ها، به رقابتتنگاتنگیمی پردازند. داوطلبان برای پذیرش در این مقطع تحصیلی دو راه برای پذیرش خواهند داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

داوطلب می بایست یا درکنکور سراسری دکتری تخصصیشرکت کند وبا کسب نمره حدنصاب آزمون و مصاحبه ، در دانشگاه سراسری پذیرفته شود. اما راه دیگرپذیرش بدون ازمون دکتری یا پذیرش براساس سوابق تحصیلی (استعداد درخشان) خواهد بودکه علاوه بر نمره معدل داوطلب ، منوط به شرایط دیگری نیز می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اگر شما داوطلب آزمون دکتری تخصصی می باشید توصیه می کنیم این مطالب را تا پایان دنبال نمایید.


مشمولین استعداد درخشان چه کسانی هستند؟

همانطور که گفته شد در چندین سال اخیر دانشگاه های های سراسری در مقطع دکتری برای پذیرش بدون کنکور یا بهتر است بگوییم پذیرش براساس سوابق تحصیلی ،از طریق معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو می کند و لازم به ذکر می باشد این نوع پذیرش به صورتغیر متمرکزبوده است ودارای مصاحبهمی باشد

اما چه شرایطی می بایست برقرار باشد تا داوطلب در رشته محل های بدون ازمون پذیرش شود؟داوطلب می بایست قبل از ثبت نامدفترچه راهنمای ثبت نام دوره دکتری تخصصیرا مشاهده و با دقت مطالعه کند.

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری
معدل دوره کارشناسی داوطلب ۱۶ و معدل کل مقطع کارشناسی ارشد ۱۷ (بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه) باشد.
داوطلبانی که بیش از دوسال از زمان فارغ التحصیلی شان از مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشد مجاز به این نوع پذیرش نخواهند بود.
داوطلب می بایست قبل از آزمون جامع دکتری مدارک زبان MRST یا مدارکی معادل این مدرک را ارائه دهد و حداقل نمره کسب شده در آزمون زبان (۵۰) را کسب نماید.
متقاضی لازم است حداقل نمره ۷۰ برای مصاحبه و فعالیت های اموزشی و پژوهشی خود را به دست آورد.
داوطلب قادر به انتخاب رشته هم به صورت با ازمون و هم به صورت بدون آزمون خواهد بود و این دو انتخاب رشته وابسته به یکدیگر نمی باشند.

البته لازم است گفته شود، آزمون سراسری برایپذیرش دانشگاه های سراسری و دانشگاه های آزاد در طی چند سال اخیر نیز ادغام شده استو این امکان به داوطلبان داده شده که باشرکت در کنکور سراسری در دانشگاه ازاد نیز شرکت نمایند. اما نکته قابل توجه و مهم این می باشد که داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه های آزاد نیز می توانند از طریقاستعدادهای درخشاننیز جذب شوند و این نوع پذیرش برای دانشگاه های ازاد نیز منوط به شرایط خاصی خواهد بود

داوطلبان می توانند جهتنحوه مصاحبهو پذیرش بدون کنکور مقطع دکتری بامرکز مشاوره تحصیلیتلفنی ما ارتباط برقرار نمایند.


کسب امتیاز داوطلبان بدون آزمون

داوطلبان با توجه به امتیازات کسب شده در زمینه مصاحبه ، فعالیت آموزشی و فعالیت پژوهشی می بایست ارزشیابی شوند.

جدول ۱- نحوه ی محاسبه ی امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ی ارزیابی
۱

۱-۱- مقالات علمی - پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۱۰ ۲۲امتیاز

-هر مقاله تا ۷ امتیاز

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

-برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲ مقالات علمی-ترویجی مرتبط با پایان نامه _ ۶امتیاز هر مقاله تا ۳ امتیاز
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) _ ۴ امتیاز خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴ تألیف یا ترجمه ی کتاب مرتبط با رشته ی تحصیلی _ ۴ امتیاز _
۵ کیفیت پایان نامه ی کارشناسی ارشد _ ۴ امتیاز عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
حداقل و حداکثر امتیازقابل محاسبه ۱۰ ۴۰ _

جدول ۲- نحوه ی محاسبه ی امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ی ارزیابی
۶ میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره ی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۶ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷ میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره ی پایان نامه) ۵ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۸ طول مدت تحصیل در دوره ی کارشناسی ۳ امتیاز بیش از ۸ نیم سال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.
۹ طول مدت تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ امتیاز بیش از ۵ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۰ برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ۵ امتیاز رتبه ی ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ی ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ی ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ی ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ی ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۱۱ داشتن مدرک زبان معتبر ۸ امتیاز طبق جدول شماره ی ۴
جمع ۳۰ -

جدول ۳- نحوه ی محاسبه ی امتیازات مصاحبه (حداکثر ۳۰ امتیاز)

ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز
۱۲ تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات ۳ امتیاز
۱۳ وسعت نظر ، نوآوری و کارآفرینی ۳ امتیاز
۱۴ شخصیت ، متانت و نحوه ی تعامل ۳ امتیاز
۱۵ نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته ی تحصیلی ۳ امتیاز
۱۶ توانایی فن بیان و انتقال مطالب ۳ امتیاز
۱۷ هم راستایی زمینه ی پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه ۱۵ امتیاز
جمع ۳۰

برای مشاوره با مشاوران گروه الومشاوره

از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

منبع:دکتری بدون کنکور سراسری

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۹-ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه آزاد ۹۸-برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری ۹۹-مدارک مصاحبه دکتری وزارت بهداشت-دکتری بدون کنکور سراسری-اعلام نتایج اولیه دکتری ۹۸-مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۸-زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک-تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸-دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد-آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی-آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی-آزمون دکتری بیوشیمی-زمان اعلام نتایج آزمون دکتری-ثبت نام آزمون دکتری-کارت ورود به جلسه دکتری ۹۹-زمان اعلام نتایج دکتری آزاد-زمان انتخاب رشته دکتری ۹۸-برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری-ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد-اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد-دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد-شهریه دکتری دانشگاه آزاد-منابع آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی-تغییرات آزمون دکتری-مصاحبه دکتری سراسری-مشاوره اتنخاب رشته دکتری-انتخاب رشته دکتری آزاد-دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۸-زمان انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸-تاریخ برگزاری آزمون دکتری ۹۸-زمان انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸-انتخاب رشته دکتری ۹۸-نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸-مشاوره انتخاب رشته دکتری ۹۸-تاریخ برگزاری آزمون دکتری-نحوه برگزاری آزمون دکتری-زمان انتخاب رشته دکتری ۹۹-مدارک مصاحبه دکتری وزارت بهداشت-اعلام نتایج اولیه دکتری ۹۹-مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۸-

آیا اعتراض به کنکور سراسری امکان پذیر است ؟

لیست ارگان های امریه سربازی

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری

دکتری ,امتیاز ,آزمون ,ی ,دانشگاه ,سراسری ,آزمون دکتری ,انتخاب رشته ,دکتری ۹۸ ,بدون کنکور ,۳ امتیاز ,بدون کنکور سراسری ,دکتری وزارت بهداشت ,مصاحبه دکتری وزارت ,پذیرش براساس سوابق

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی