محل تبلیغات شما

شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

در صورتی که در حین و یا پس از مطالعه مطلب زیر در خصوص

"شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹"

نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه یا موضوعات دیگر دارید، میتوانید با مرکزالومشاورهتماس بگیرید. تا سوالات و ابهامات شما به طور کامل برطرف شوند

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

تماس فقط از تلفن ثابت بدون کد و صفر

مشاورین ما همه روزه (حتی ایام تعطیل) از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ شب آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما میباشند

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورهر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور بهمنظور پذیرش دانشجو درنیمسال دوم تحصیلی صورت می گیرد و علاقه مندان به ادامه تحصیل در یکی ازرشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نوردر گروه هایعلوم انسانی،علوم پایه،فنی و مهندسی،کشاورزیوهنرمی بایست با اطلاع اززمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوربهسایت سازمان سنجشبه آدرسsanjesh.org مراجعه کرده و علاقه مندی خود را برای تحصیل در رشته های این دانشگاه اعلام کنند. کلیهشرایطوضوابط شرکت در آزمون ارشد فراگیربه همراهلیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوردردفترچه راهنمای ثبت نام منتشر می شود و هم زمان با آغاز فرایند ثبت نامبر رویسایت سازمان سنجش قرار می گیرد. داوطلبان با دانلوددفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورو مطالعه آن از تمامیقوانینومقرراتاینآزمونمطلع شده و در صورت واجدشرایطبودن می توانند نسبت بهتکمیل فرم اینترنتی اقدام نمایند.

در ادامه مطلب شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را ارائه داده ایمو می توانید پس از مطالعه جهت دریافت راهنمایی و مشاوره بیشتر ، با مشاورانمرکز الومشاورهتماس بگیرید.

"منابع امتحانی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، دروس ترم یک رشته انتخابی هر داوطلب می باشد"

شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹

شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، شامل شراط عمومی ، اختصاصی به شرح زیر است :

پیشنهاد میشود این مطلب را هم مطالعه کنید:توضیحات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

شرایط عمومی

 • معتقد بودن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عدم احراز عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن فساد اخلاقی
 • دارا بودن از توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی

شرایط اختصاصی

 • ارائهمدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوستهمورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دانشجویان سال آخر باید حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۹ مدرک فارغ التحصیلی خود را دریافت کنند.
 • آن دسته از داوطلبانی که رشته دوره کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد انتخابیهمنام و یا مشابه نباشد، به تشخیص گروه آموزشی مربـوطه باید در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد ،حداکثر تا ۱۲ واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند
 • داوطلبان دارایمدرک سطح دوحوزه های علمیه همانند داوطلبان دارای مدرککارشناسیرشته هایعلوم انسانیمی توانند درکنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸ثبتنام نمایند . ضمنا بر اساس مصوبات صورت گرفته این متقاضیان فقط می توانند در رشته هایعلوم انسانیادامه تحصیل دهند
 • نداشتن مشکلنظام وظیفهبرای داوطلبان آقا

شرایط نطام وظیفه

 • درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه ، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانش پـذیری ( از زمـان تبدیل وضعیت به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی ، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسـبه مـیگردد.
 • مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشندو در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه ، معافیت تحصیلی برای آن ها صادر نمی شود.
 • دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاه ها و یا ترک تحصیل ، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا دریافت معافیت دائم ، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.
 • سقف سنوات تحصیلیدر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلیحداکثر ۳ سـالمـی باشـد.
 • دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (سنوات اولیه + ارفـاقی کـه توام با دریافت مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم می گردند.
 • دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها میبایست جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسـته بـا بـرگ درخواسـت معافیـت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری می شود.
پیشنهاد میشود این مطلب را هم مطالعه کنید:هزینه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

نکات مهم

 • محتوای آزمون ارشد فراگیر دروس ترم یک همان رشتهمی باشد و داوطلب با پذیرفته شدن در آزمون دروس ترم یک خود را می گذرانند و از بهمن ماه به عنوان دانشجوی ترم دوم وارد دانشگاه می شود.
 • انتقال،تغییر رشتهوگرایشدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهممنوعاست
 • دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی اقدام کند.عدم اقدام به موقـع در هر نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی میباشد.
 • تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) انتخاب کند با توجه به میانگین نمرات قبلـی دانشـجوحداقل ۶وحداکثر ۱۴ واحد درسیمی باشد.
 • نمره قبولیدر هر درس که آزمون آن به صورت متمرکز برگزار می شود ،حداقل ۱۲ از ۲۰است و برای دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدحداقلمیانگین مورد نیاز ۱۴ از ۲۰ می باشد.
 • دانشجو می تواند در صورت تمایل از ادامه تحصیلانصرافدهد. این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوط ارائه شود.
 • هیچگونه مزایااز قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه وبه دانشجو تعلق نمی گیرد.

مطالب پیشنهادی برای مطالعه

سایت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
هزینه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
زمان برگزاری کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
توضیحات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - جزئیات پذیرش

در صورتی که در حین و یا پس از مطالعه مطلب زیر در خصوص

"شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹"

نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه یا موضوعات دیگر دارید، میتوانید با مرکزالومشاورهتماس بگیرید. تا سوالات و ابهامات شما به طور کامل برطرف شوند

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

تماس فقط از تلفن ثابت بدون کد و صفر

مشاورین ما همه روزه (حتی ایام تعطیل) از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ شب آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما میباشند

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید .

منبع:شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-سایت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-زمان برگزاری آزمون ارشد فراگیر پیام نور ۹۸- لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-اعلام زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور۹۸-کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-اعلام زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-زمان برگزاری کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور-ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور -مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور -زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸-اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-توضیحات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - جزئیات پذیرش-مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-مدارک ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۹۹-دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-هزینه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹-

آیا اعتراض به کنکور سراسری امکان پذیر است ؟

لیست ارگان های امریه سربازی

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری

کارشناسی ,ارشد ,فراگیر ,پیام ,نور ,ثبت ,کارشناسی ارشد ,ارشد فراگیر ,فراگیر پیام ,پیام نور ,ثبت نام ,جلسه آزمون کارشناسی ,زمان برگزاری آزمون ,کارنامه کنکور کارشناسی ,توضیحات کارنامه کنکور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی